תוכניות התעריף

אישי

ללא קשר לסוג (שכירות או מכירה)
 • המספר המרבי של מודעות 10
 • מספר התמונות המרבי במודעה אחת 5
 • תקופת תוקף 180 בחינם
300

קידום מכירות

ללא קשר לסוג (שכירות או מכירה)
 • המספר המרבי של מודעות 1
 • מספר התמונות המרבי במודעה אחת 5
 • תקופת תוקף 15 בחינם
בחינם

סוכנות

ללא קשר לסוג (שכירות או מכירה)
 • המספר המרבי של מודעות 100
 • מספר התמונות המרבי במודעה אחת 20
 • תקופת תוקף 365 בחינם
700

הכרזה של השכרה

  שבוע אחד 1 חודשים 3 חודשים 6 חודשים שנה
תקופת תוקף (בחינם) 7 30 90 180 365
מחיר 15 35 70 105 210

כל תכניות התעריף כוללות:

 • המספר המרבי של מודעות 1
 • מספר התמונות המרבי במודעה אחת 10

הכרזה על מכירה

כל תכניות התעריף כוללות:

 • המספר המרבי של מודעות 1
 • מספר התמונות המרבי במודעה אחת 10
  1 חודשים 3 חודשים 6 חודשים שנה
תקופת תוקף (בחינם) 30 90 180 365
מחיר 70 140 210 350

שירותים בתשלום

סמן הצעה מיוחדת

 • המודעה תודגש עם צהוב
תקופת תוקף (בחינם) 1 7 30
מחיר 10 35 100

לדחוף מעלה על גבי בתוצאות החיפוש

 • המודעה תידחף למעלה בתוצאות החיפוש והיא מסומנת עם שברון אדום
תקופת תוקף (בחינם) 3 14
מחיר 35 100