Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
10,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 יעקב וייס
240 מ"ר
5
9
למכירה
6,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 31 יהודה המכבי
129 מ"ר
3
6
למכירה
11,950,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 27 ריינס
144 מ"ר
5
5
למכירה
8,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 6 אבשלום חביב
180 מ"ר
5
7
למכירה
7,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 יחזקאל שטרייכמן
165 מ"ר
4
8
למכירה
3,850,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 11 קהילת לבוב
80 מ"ר
3
5
למכירה
6,150,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 29 אופיר
135 מ"ר
5
2
למכירה
8,200,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 גרונימן
80 מ"ר
3
6
למכירה
7,650,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 ועידת קטוביץ
108 מ"ר
4
9
למכירה
3,640,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 9 בנימיני
160 מ"ר
5
4
למכירה
3,600,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 79 משה שרת
56 מ"ר
2
4
למכירה
8,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 חיסין
203 מ"ר
5
4
למכירה
6,950,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 הרב עמיאל
94 מ"ר
5
2
למכירה
15,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, שד' קק''ל/שלמה בן יוסף תל אביב יפו
600 מ"ר
7
15
למכירה
23,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 שפרינצק
250 מ"ר
6
38
למכירה
8,900,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 החשמל
135 מ"ר
4
6
למכירה
8,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 יעקב וייס
170 מ"ר
4
12
למכירה
3,900,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 15 משה קול
150 מ"ר
5
4
למכירה
17,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 7 רבי חנינא
430 מ"ר
6
5
למכירה
5,600,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 79 משה שרת
110 מ"ר
4
4
למכירה
9,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 11 ניצנה
130 מ"ר
4
4
למכירה
5,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 38 יהודה מרגוזה
175 מ"ר
3
4
למכירה
10,080,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 13 שדרות שאול המלך
182 מ"ר
5
6
למכירה
6,250,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 13 בראלי
200 מ"ר
6
8
למכירה
3,190,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 31 מעפילי אגוז
118 מ"ר
4
7
למכירה
5,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 קליי
117 מ"ר
4
4
למכירה
7,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, שד' קק''ל/שלמה בן יוסף תל אביב יפו
144 מ"ר
5
7
למכירה
10,600,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 יחזקאל שטרייכמן
300 מ"ר
6
9
למכירה
6,990,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, שד' קק''ל/שלמה בן יוסף תל אביב יפו
140 מ"ר
5
9
למכירה
12,480,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 7 לאן ב'
208 מ"ר
5
5

Next