Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
6,555,555 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 אייזק שטרן
398 מ"ר
6
למכירה
5,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 ארתור רובינשטיין
125 מ"ר
5
למכירה
3,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 גרונימן
60 מ"ר
2
למכירה
3,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, תל אביב יפו מחוז תל אביב
90 מ"ר
4
למכירה
3,275,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 39 בית אל
166 מ"ר
4
למכירה
5,200,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 12 מרק שגאל
195 מ"ר
5
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 21 עיר שמש
60 מ"ר
3
למכירה
3,800,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 שלומציון המלכה
65 מ"ר
3
למכירה
5,190,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 30 רוממה
225 מ"ר
7
למכירה
2,470,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 8 בורמה
165 מ"ר
4
למכירה
2,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 100 דרך קיבוץ גלויות
140 מ"ר
3
למכירה
6,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 ישה חפץ
210 מ"ר
7
למכירה
5,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 15 בית אל
260 מ"ר
6
למכירה
4,980,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 50 יהודה מרגוזה
104 מ"ר
4
למכירה
11,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 41 יהודה המכבי
260 מ"ר
6
למכירה
2,850,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 24 שדרות יד לבנים
225 מ"ר
5
למכירה
4,900,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 10 פושקין
130 מ"ר
4
למכירה
5,200,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 רוממה
220 מ"ר
7
למכירה
5,200,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 רוממה
220 מ"ר
6
למכירה
6,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
75 מ"ר
3
למכירה
5,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
200 מ"ר
6
למכירה
3,950,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 218 בן יהודה
70 מ"ר
3
1
למכירה
9,400,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 15 הרטגלס
400 מ"ר
5
למכירה
4,900,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 רמב"ם
176 מ"ר
3
למכירה
6,950,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 0 דניאל סמבורסקי
350 מ"ר
5
למכירה
2,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 66 דרך השלום
90 מ"ר
3
למכירה
2,900,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 15 סשה ארגוב
140 מ"ר
4
למכירה
3,275,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 39 בית אל
94 מ"ר
4
למכירה
6,250,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 נהרדעא
100 מ"ר
4
למכירה
7,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, שד' קק''ל/שלמה בן יוסף תל אביב יפו
180 מ"ר
5

Next