Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
30,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 לואי מרשל
520 מ"ר
12
למכירה
19,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 שלומציון המלכה
230 מ"ר
6
למכירה
5,820,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 27 יצחק טבנקין
300 מ"ר
7
למכירה
1,390,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 21 לפידות
45 מ"ר
2
למכירה
4,880,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 43 סשה ארגוב
140 מ"ר
4
למכירה
7,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 12 רוזאניס
325 מ"ר
5
למכירה
6,700,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 71 משה סנה
250 מ"ר
5
למכירה
5,550,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 24 יוכבד בת מרים
270 מ"ר
4
למכירה
4,070,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 משה סנה
30 מ"ר
5
1
למכירה
7,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 52 המצביאים
415 מ"ר
4
למכירה
22,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 32 הילדסהיימר
280 מ"ר
8
למכירה
2,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 9 גדיש
121 מ"ר
4
למכירה
22,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 80 חיים לבנון
600 מ"ר
7
1
למכירה
11,400,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
338 מ"ר
7
למכירה
9,350,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 קוממיות
503 מ"ר
6
למכירה
15,700,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
518 מ"ר
7
למכירה
15,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
30 מ"ר
7
למכירה
10,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 38 בנימין מטודלה
611 מ"ר
4
למכירה
4,850,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 32 פליטי הספר
200 מ"ר
6
למכירה
6,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
10 מ"ר
6
למכירה
9,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 הגפן
250 מ"ר
5
למכירה
5,480,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 33 אדירים
200 מ"ר
5
למכירה
1,390,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
60 מ"ר
4
למכירה
11,400,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 17 משמר הגבול
540 מ"ר
6
1
למכירה
10,800,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 פיליכובסקי
280 מ"ר
5
למכירה
5,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
240 מ"ר
5
למכירה
18,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
646 מ"ר
7
למכירה
14,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 שלומציון המלכה
280 מ"ר
4
למכירה
5,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
245 מ"ר
5
1
למכירה
9,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו
312 מ"ר
6

Next