Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
3,570,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 אמיל זולא
80 מ"ר
3
2
למכירה
2,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 יעקב סלע
95 מ"ר
4
6
למכירה
1,970,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 פרזון
70 מ"ר
3
2
למכירה
1,890,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 הרטוב
80 מ"ר
4
7
למכירה
4,400,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 בארי
81 מ"ר
3
5
למכירה
4,600,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 מיכאל נאמן
165 מ"ר
5
2
למכירה
2,330,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, דרך השלום/דרך הטייסים תל אביב יפו
96 מ"ר
3
3
למכירה
3,420,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 7 תוצרת הארץ
94 מ"ר
1
28
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 נתן אלתרמן
80 מ"ר
3
3
למכירה
3,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 שדרות ההשכלה
105 מ"ר
4
5
למכירה
2,890,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 14 פלורנטין
80 מ"ר
3
2
למכירה
8,670,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 90 ויצמן‬
150 מ"ר
6
1
למכירה
4,200,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 5 אלנבי
60 מ"ר
3
2
למכירה
3,730,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 7 נס ציונה
79 מ"ר
3
2
למכירה
4,800,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 13 פרופ' יובל נאמן
145 מ"ר
4
6
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 201 דרך חיים ברלב
85 מ"ר
4
1
למכירה
20,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 אברהם בויאר
440 מ"ר
10
8
למכירה
2,480,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 16 הרכבת
48 מ"ר
2
2
למכירה
3,350,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 16 המלך ג'ורג'
71 מ"ר
3
1
למכירה
3,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 11 יהודה הנשיא
85 מ"ר
3
3
למכירה
4,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 2 ישה חפץ
132 מ"ר
4
6
למכירה
5,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 14 מיכאל נאמן
136 מ"ר
4
10
למכירה
2,380,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 נהלל
85 מ"ר
3
3
למכירה
4,490,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 נחום סוקולוב
74 מ"ר
3
1
למכירה
4,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 4 אביגדור המאירי
125 מ"ר
5
2
למכירה
9,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 1 בבלי
172 מ"ר
5
27
למכירה
4,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 118 שדרות לוי אשכול
132 מ"ר
4
6
למכירה
3,250,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 7 פיכמן
85 מ"ר
3
4
למכירה
2,680,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 3 שמעוני
70 מ"ר
3
למכירה
2,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, תל אביב יפו, 8 שלומציון המלכה
58 מ"ר
2
1

Next