Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 11 באר אורה
82 מ"ר
3
למכירה
3,250,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 21 הראשונים
189 מ"ר
5
למכירה
3,590,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 17 ארנון
325 מ"ר
6
למכירה
3,730,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 21 אנה פרנק
117 מ"ר
4
למכירה
2,150,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 2 כנפי נשרים
69 מ"ר
3
למכירה
7,000,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 1 מעלה הצופים
229 מ"ר
5
למכירה
2,390,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 8 גרשום
192 מ"ר
4
למכירה
2,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 241 דוד בן גוריון
110 מ"ר
4
למכירה
2,750,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 44 נווה יהושע
88 מ"ר
4
למכירה
2,450,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 6 קרסקי
70 מ"ר
4
1
למכירה
2,190,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן
15 מ"ר
4
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 25 השר משה
64 מ"ר
3
למכירה
3,300,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 52 קריניצי
205 מ"ר
4
למכירה
1,500,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן
50 מ"ר
3
למכירה
2,990,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 10 יכין
224 מ"ר
5
למכירה
3,590,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 10 יכין
227 מ"ר
7
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 1 יוסף ספיר
80 מ"ר
3
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 16 תרע"ד
68 מ"ר
2
למכירה
2,050,000 ₪
ישראל, מחוז תל אביב, רמת גן, 3 איינשטיין
75 מ"ר
3