Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,950,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 21 כובשי החרמון
160 מ"ר
6
8
למכירה
3,150,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 6 חזון איש
135 מ"ר
6
9
למכירה
4,500,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 37 לוין אפשטיין
231 מ"ר
5
8
למכירה
2,685,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 9 אליעזר בן יהודה
189 מ"ר
5
5
למכירה
3,350,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, מקס ואמפרו שיין/משה סנה רחובות
170 מ"ר
5
15
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 4 יהודה גור
100 מ"ר
4
6
למכירה
3,390,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות
150 מ"ר
5
18
למכירה
2,840,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 9 אליעזר בן יהודה
189 מ"ר
5
5
למכירה
4,499,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות
226 מ"ר
6
17
למכירה
2,290,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 14 האחים טרבס
120 מ"ר
4
4
למכירה
3,050,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 הר הצופים
140 מ"ר
5
15
למכירה
2,095,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, שדרות מקס ואמפרו שיין/משה אידלבאום רחובות
115 מ"ר
4
15
למכירה
2,350,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 23 עמיאל רוז'נסקי
167 מ"ר
5
5
למכירה
2,360,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 2 ירמיהו
260 מ"ר
5
5
למכירה
3,650,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 6 פרופ' אהרן צ'חנובר
180 מ"ר
5
8
למכירה
2,540,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 2 אברהם ישראל פרשני
140 מ"ר
5
7
למכירה
3,180,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 12 זאב יעבץ
157 מ"ר
5
5
למכירה
3,550,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 5 ציפורה טוב
45 מ"ר
6
18
למכירה
2,900,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 הר הצופים
160 מ"ר
5
7
למכירה
2,095,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, שדרות מקס ואמפרו שיין/משה אידלבאום רחובות
120 מ"ר
4
15