Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 29 חיים ויצמן
136 מ"ר
5
3
למכירה
1,690,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 2 הר ציון
76 מ"ר
3
6
למכירה
1,590,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 אהרון שקולניק
96 מ"ר
3
7
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 טובה וטוביה מילר
120 מ"ר
4
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 17 משה מזרחי
104 מ"ר
4
4
למכירה
1,950,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 5 הר הצופים
100 מ"ר
4
2
למכירה
1,590,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 4 חוה לוצקי
84 מ"ר
3
2
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 14 ישראל שחר
113 מ"ר
5
1
למכירה
1,730,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 כובשי החרמון
113 מ"ר
4
4
למכירה
1,290,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 166 הרצל
80 מ"ר
3
1
למכירה
1,840,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 17 מקס נורדאו
120 מ"ר
5
5
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 יעקב מדהלה
106 מ"ר
4
3
למכירה
2,150,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 2 בתיה מקוב
125 מ"ר
5
4
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 29 חיים ויצמן
136 מ"ר
5
6
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 23 עמיאל רוז'נסקי
85 מ"ר
3
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 6 פרוג
130 מ"ר
5
2
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 יחזקאל הנביא
12 מ"ר
4
3
למכירה
2,350,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 4 יהודה גור
117 מ"ר
4
5
למכירה
1,990,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 197 הרצל
95 מ"ר
4
4
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 ישראל אהרוני
113 מ"ר
5
1
למכירה
1,280,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, דולינסקי/מבצע ליטאני רחובות
75 מ"ר
3
2
למכירה
1,630,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 הרב שאולי
80 מ"ר
3
1
למכירה
1,880,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 51 כרמל
82 מ"ר
3
10
למכירה
1,350,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 53 לח"י
65 מ"ר
3
2
למכירה
2,090,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 4 ראול ולנברג
105 מ"ר
4
8
למכירה
2,250,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 7 שדרות גלוסקין
110 מ"ר
5
5
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 2 אברהם ישראל פרשני
123 מ"ר
5
5
למכירה
1,820,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, רחובות רחובות
108 מ"ר
4
16
למכירה
1,900,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 81 רמב"ם
122 מ"ר
5
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 29 חיים ויצמן
136 מ"ר
5
5

Next