Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
1,650,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 18 שלום דהרי
68 מ"ר
3
1
למכירה
1,380,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 42 דוד אלעזר
100 מ"ר
4
1
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 14 עזרא
94 מ"ר
4
2
למכירה
1,860,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 1 הר הצופים
91 מ"ר
4
15
למכירה
1,499,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 6 נח בקמן
90 מ"ר
3
1
למכירה
2,370,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 5 א.ד. גורדון
102 מ"ר
4
5
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, מגיני הגליל/אורי כהן רחובות
100 מ"ר
4
4
למכירה
1,800,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 13 נווה אלון
102 מ"ר
4
5
למכירה
2,200,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 12 דרך בן גוריון
123 מ"ר
5
12
למכירה
2,530,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 7 פרופ' אהרן צ'חנובר
110 מ"ר
4
8
למכירה
2,490,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 11 כרמל
140 מ"ר
5
15
למכירה
2,975,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 52 הנשיא הראשון
122 מ"ר
5
12
למכירה
1,930,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 12 דרך ירושלים
110 מ"ר
4
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 10 הרא"ז
100 מ"ר
4
2
למכירה
2,190,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 220 הרצל
124 מ"ר
5
4
למכירה
2,480,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 מורדי הגטאות
120 מ"ר
5
2
למכירה
2,190,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 17 יוסף קרוננברג
130 מ"ר
6
2
למכירה
1,770,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 7 ד"ר הרמן מאאס
100 מ"ר
4
6
למכירה
1,130,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 4 קובנר
61 מ"ר
3
3
למכירה
1,890,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 6 נח בקמן
114 מ"ר
4
4
למכירה
1,870,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 41 הנשיא הראשון
89 מ"ר
4
2
למכירה
1,620,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 34 מנוחה ונחלה
71 מ"ר
3
2
למכירה
1,730,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 3 אהרון שקולניק
107 מ"ר
4
3
למכירה
2,300,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 11 הר הצופים
125 מ"ר
5
3
למכירה
1,175,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 18 ה' באייר
85 מ"ר
3
4
למכירה
1,670,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 16 שדרות גלוסקין
98 מ"ר
5
2
למכירה
1,950,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 28 א.ד. גורדון
117 מ"ר
4
4
למכירה
1,450,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 33 מנוחה ונחלה
110 מ"ר
4
6
למכירה
1,840,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 17 מקס נורדאו
120 מ"ר
5
5
למכירה
1,999,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, רחובות, 74 ארלוזורוב
105 מ"ר
4
1

Next