Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
3,280,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, גן המשיר 6-8
135 מ"ר
5
12
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 22 האלון
63 מ"ר
3
4
למכירה
1,890,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 2 החלמונית
110 מ"ר
4
4
למכירה
2,300,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 8 האורגן
110 מ"ר
4
2
למכירה
1,690,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 18 אברבנאל
85 מ"ר
3
5
למכירה
2,160,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 4/9 הרב אונטרמן
98 מ"ר
4
2
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 3 ז'בוטינסקי
94 מ"ר
4
3
למכירה
2,070,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 27 החלמונית
100 מ"ר
4
3
למכירה
2,059,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 9 הפסנתר
100 מ"ר
4
6
למכירה
2,380,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 59 עולי הגרדום
110 מ"ר
4
3
למכירה
2,450,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 44 הקוקיה
128 מ"ר
5
5
למכירה
2,390,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 9 האחים סולימן
125 מ"ר
5
11
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 13 שפינוזה
85 מ"ר
3
2
למכירה
2,770,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 27 החלמונית
132 מ"ר
6
9
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 12 הרשב"א
130 מ"ר
5
5
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 31 יואל דרובין
75 מ"ר
3
2
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 10 מיש״ר
122 מ"ר
5
7
למכירה
2,120,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 9 קאפח
110 מ"ר
4
2
למכירה
2,000,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 18 תל חי
101 מ"ר
4
3
למכירה
2,440,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 15 גבעתי
138 מ"ר
5
10
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 1 מבצע משה
115 מ"ר
4
1
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 5 אברבנאל
85 מ"ר
4
2
למכירה
2,095,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 1 הצופים
90 מ"ר
4
8
למכירה
1,800,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 22 הדוגית
84 מ"ר
3
5
למכירה
1,580,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 12 החרצית
70 מ"ר
3
למכירה
2,290,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 53 המלחים
100 מ"ר
4
1
למכירה
1,290,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 1 ירושלים
78 מ"ר
3
4
למכירה
2,240,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 3 האבות
95 מ"ר
4
1
למכירה
1,500,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 14 ירושלים
85 מ"ר
3
2
למכירה
2,140,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, ראשון לציון, 15 גבעתי
110 מ"ר
4
17

Next