Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 15 שרה אהרונסון
180 מ"ר
5
4
למכירה
1,985,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 37 הרב קטרוני
160 מ"ר
5
5
למכירה
3,200,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, שמואלביץ חיים 8
200 מ"ר
5
6
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 5 זפרן
200 מ"ר
5
5
למכירה
2,320,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, עין גנים / מחנה יהודה פתח תקווה
178 מ"ר
7
6
למכירה
2,796,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 28 חיים כהן
111 מ"ר
4
6
למכירה
3,600,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה
154 מ"ר
5
8
למכירה
1,870,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 20 משעול הולצברג
18 מ"ר
5
4
למכירה
1,480,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 1 נחלת צבי
130 מ"ר
4
3
למכירה
4,000,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 4 מבצע דקל
150 מ"ר
4
27
למכירה
2,200,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 22 העצמאות
200 מ"ר
4
3
למכירה
1,680,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 35 השופט ברנדייס
90 מ"ר
5
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 19 דניאל ליפשיץ
190 מ"ר
6
5
למכירה
2,390,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 20 יעקב קרול
132 מ"ר
5
7
למכירה
3,990,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 17 דוד מאיר גוטמן
240 מ"ר
8
20
למכירה
3,490,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 1 יעל רום
155 מ"ר
5
20
למכירה
2,220,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה
1 מ"ר
5
4
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 29 הרב קטרוני
140 מ"ר
5
4
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 19 דניאל ליפשיץ
190 מ"ר
6
5
למכירה
2,200,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 22 העצמאות
200 מ"ר
4
4
למכירה
1,500,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 2 יוסף פפר
150 מ"ר
4
3