Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,440,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 5 מזכרת בתיה
184 מ"ר
5
למכירה
1,995,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 13 יוסף שכטר
93 מ"ר
4
למכירה
3,700,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 27 יוסף נקר
145 מ"ר
6
למכירה
2,490,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, פתח תקווה, 1a קהילות יעקב
215 מ"ר
5