Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
4,300,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 9 הזוהר
130 מ"ר
4
למכירה
4,700,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 15 שדרות האגמים
186 מ"ר
5
15
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 14 הרטום
124 מ"ר
5
6
למכירה
1,395,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 3 יעקב שיפר
190 מ"ר
4
7
למכירה
5,800,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 7 עוזי חיטמן
215 מ"ר
5
19
למכירה
3,150,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 5 אייר
145 מ"ר
5
7
למכירה
1,650,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 25 פתח תקווה
190 מ"ר
5
5
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 59 בן אב"י
120 מ"ר
5
7
למכירה
2,240,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 4 לוי אשכול
250 מ"ר
5
7
למכירה
6,800,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 7/4 זלמן שז"ר
200 מ"ר
5
22
למכירה
6,500,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 17 הגילה
280 מ"ר
6
17
למכירה
2,550,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 1 הרב ריינס
180 מ"ר
5
8
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 62 אירוס הארגמן
110 מ"ר
5
3
למכירה
2,425,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 15 לח"י
140 מ"ר
5
9
למכירה
4,000,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 5 ברוך רם
127 מ"ר
5
3