Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
1,150,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 4 אליהו עטיה‬‎
100 מ"ר
5
2
למכירה
2,725,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 34 אליעזר בן יהודה
145 מ"ר
5
2
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 4 אשר
110 מ"ר
4
3
למכירה
1,250,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 3 הרב בן מאיר
92 מ"ר
4
9
למכירה
2,440,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 10 הגר"א
141 מ"ר
5
13
למכירה
1,970,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, גינה ציבורית‎ 24
118 מ"ר
4
7
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 14 אריק לביא
127 מ"ר
5
4
למכירה
1,470,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 40 יהודה הלוי
82 מ"ר
3
3
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 1 טשרניחובסקי
95 מ"ר
4
1
למכירה
1,890,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 53 שדרות טום לנטוס
125 מ"ר
4
1
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 94 עמק חפר
145 מ"ר
5
13
למכירה
1,100,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 11 שמואל הנציב
85 מ"ר
4
למכירה
1,590,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 13 אברהם אבו שדיד
100 מ"ר
4
3
למכירה
2,750,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 11 ברוך רם
175 מ"ר
5
4
למכירה
2,730,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, עוזי חיטמן/אהוד מנור נתניה
145 מ"ר
5
7
למכירה
2,690,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 50 א.ד. גורדון
140 מ"ר
5
7
למכירה
1,790,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 13 דוד וולפסון
92 מ"ר
4
4
למכירה
1,630,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 85 שדרות בן צבי
90 מ"ר
4
2
למכירה
2,090,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 26 אמנון ותמר
111 מ"ר
4
4
למכירה
1,990,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 28 אלונים
115 מ"ר
4
14
למכירה
1,450,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 14 משה הס
80 מ"ר
3
3
למכירה
2,300,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 9 תשרי
125 מ"ר
5
6
למכירה
1,790,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 13 דוד וולפסון
92 מ"ר
4
4
למכירה
2,300,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 29 הבריגדה היהודית
110 מ"ר
5
6
למכירה
2,260,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 143 שדרות בן גוריון
115 מ"ר
4
14
למכירה
2,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 2 בני ברמן
144 מ"ר
5
16
למכירה
2,090,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 55 דרך דון יצחק אברבנאל
117 מ"ר
5
1
למכירה
2,198,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 4 שבט
122 מ"ר
5
6
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 35 דיזנגוף
125 מ"ר
5
5
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז המרכז, נתניה, 26 אמנון ותמר
85 מ"ר
3
5

Next