Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,690,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 4 נורית
150 מ"ר
5
2
למכירה
2,299,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 63 יקינטון
130 מ"ר
5
1
למכירה
3,599,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 51 נורית
170 מ"ר
6
3
למכירה
3,900,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 6 מורד היסמין
200 מ"ר
6
5
למכירה
2,250,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 4 נורית
130 מ"ר
5
2
למכירה
1,690,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 8 יחזקאל קויפמן
140 מ"ר
5
2
למכירה
2,000,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 20 רחל
125 מ"ר
5
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 10 יעקב סלומון
127 מ"ר
4
7
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 57 יצחק בן צבי
101 מ"ר
4
5
למכירה
1,620,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 22 חביבה רייך
105 מ"ר
4
8
למכירה
2,150,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, בת חן/צופית חיפה
130 מ"ר
5
3
למכירה
3,500,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 70 672
162 מ"ר
6
5
למכירה
2,280,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 71 זלמן שניאור
160 מ"ר
6
5
למכירה
1,750,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 19 שלון
95 מ"ר
4
7
למכירה
3,400,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 1 שדרות ודג'ווד
240 מ"ר
4
6
למכירה
2,250,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 11 סיתוונית
137 מ"ר
5
15
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 קדושי יאסי
150 מ"ר
4
6
למכירה
3,030,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, פנחס ואברהם רוטנברג/הוד חיפה
140 מ"ר
4
8
למכירה
1,690,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 התמר
130 מ"ר
5
3
למכירה
2,150,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 1 אילנות
130 מ"ר
5
4
למכירה
1,970,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 1 לסקוב
140 מ"ר
5
1
למכירה
1,680,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 37 יצחק יציב
170 מ"ר
6
3
למכירה
1,580,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, דקר/מרטין בובר חיפה
140 מ"ר
5
3
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 13 הגליל
150 מ"ר
5
5
למכירה
1,590,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 33 קרן היסוד
180 מ"ר
7
4
למכירה
3,000,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 20 פלמ"ח
131 מ"ר
5
6
למכירה
1,550,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 10 יעקב סלומון
120 מ"ר
5
7
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 4 מרגלית
130 מ"ר
4
4
למכירה
3,300,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 112 שדרות הנשיא
180 מ"ר
5
4
למכירה
2,400,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 20 רחל
120 מ"ר
5
3

Next