Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
795,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 פרופסור יהושע השל
70 מ"ר
3
2
למכירה
615,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 21 ברזילי
75 מ"ר
3
1
למכירה
1,095,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 8 נעמ"ת
110 מ"ר
5
5
למכירה
1,720,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 11 סיתוונית
109 מ"ר
4
3
למכירה
650,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 8 פועה
70 מ"ר
2
3
למכירה
840,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 21 אנה פרנק
87 מ"ר
3
3
למכירה
975,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 12 לאון בלום
78 מ"ר
3
9
למכירה
1,480,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 6 הרב אריה לוין
124 מ"ר
5
3
למכירה
670,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 47 אהרון צייטלין
75 מ"ר
3
4
למכירה
1,270,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 61 שדרות ג'יימס דה רוטשילד
100 מ"ר
4
2
למכירה
530,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 20 רבי עקיבא
40 מ"ר
2
1
למכירה
900,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 47 בר גיורא
65 מ"ר
3
1
למכירה
950,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 13 ביל"ו
95 מ"ר
3
3
למכירה
1,250,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 13 שער הגיא
100 מ"ר
4
2
למכירה
1,250,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 לאון בלום
94 מ"ר
4
9
למכירה
2,260,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 38 התיכון
122 מ"ר
5
4
למכירה
2,550,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, התשבי/איריס חיפה
170 מ"ר
6
1
למכירה
1,080,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 ניסנבוים
75 מ"ר
4
3
למכירה
1,350,003 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 16 ליונל ווטסון
120 מ"ר
4
2
למכירה
860,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 11 הפרטיזנים
60 מ"ר
3
1
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 21 הנוטר
84 מ"ר
4
1
למכירה
1,890,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 37 שושנת הכרמל
100 מ"ר
4
3
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 7 אחד העם
105 מ"ר
4
18
למכירה
895,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, ניסנבוים/פרץ מרקיש חיפה
60 מ"ר
3
17
למכירה
650,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 21 השלום
60 מ"ר
2
2
למכירה
780,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 18 אריה (לובה) אליאב
50 מ"ר
2
3
למכירה
1,850,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, יקינטון/גולדמן חיפה
115 מ"ר
5
1
למכירה
990,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 57 אבא הלל סילבר
70 מ"ר
3
8
למכירה
1,300,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 11 כרמיה
100 מ"ר
5
2
למכירה
1,190,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 50 קרן היסוד
65 מ"ר
3
3

Next