Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
1,280,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 174 דרך הים
84 מ"ר
3
3
למכירה
950,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 16 יונה
95 מ"ר
4
1
למכירה
462,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 94 הרצל
40 מ"ר
2
1
למכירה
1,800,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 12 משה גוט לוין
100 מ"ר
4
10
למכירה
620,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, מח''ל/סולד חיפה
70 מ"ר
3
2
למכירה
795,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, הלל סילבר/חניתה חיפה
65 מ"ר
3
3
למכירה
1,170,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 123 דרך הים
90 מ"ר
4
1
למכירה
795,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 2 פרופסור יהושע השל
65 מ"ר
3
4
למכירה
1,450,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 8 הרב אריה לוין
115 מ"ר
5
4
למכירה
1,250,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, אצל/הרותם חיפה
90 מ"ר
4
1
למכירה
528,400 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, חיפה חיפה
70 מ"ר
3
1
למכירה
3,300,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 21 כיכר היינריך היינה
143 מ"ר
5
1
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 64 חורב
123 מ"ר
5
למכירה
1,799,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 63 יקינטון
130 מ"ר
5
1
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 34 ויתקין
125 מ"ר
5
2
למכירה
890,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 5 אחד העם
53 מ"ר
2
5
למכירה
1,050,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 5 אחד העם
50 מ"ר
2
20
למכירה
1,790,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 50 נורית
155 מ"ר
5
2
למכירה
1,450,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 27 מרגלית
85 מ"ר
3
-2
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 4 דב פרומר
110 מ"ר
5
4
למכירה
2,400,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 12 אביגיל
130 מ"ר
5
5
למכירה
1,090,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 3 ניסנבוים
95 מ"ר
4
11
למכירה
1,247,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 12 ויתקין
58 מ"ר
2
1
למכירה
1,895,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, י''א הספורטאים/יפעה חיפה
118 מ"ר
5
11
למכירה
945,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 20 חורב
70 מ"ר
3
למכירה
1,490,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 17 מנהרות הכרמל
125 מ"ר
5
1
למכירה
1,630,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 41 איינשטיין
110 מ"ר
5
1
למכירה
1,130,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 17/9 יעקב חזן
75 מ"ר
3
1
למכירה
690,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 23 יוסף
70 מ"ר
2
1
למכירה
1,270,000 ₪
ישראל, מחוז חיפה, חיפה, 10 יעקב סלומון
120 מ"ר
5
1

Next