Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
1,780,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 33 יהודה הלוי
140 מ"ר
5
21
למכירה
1,479,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 150 מקס איזידור בודנהיימר
150 מ"ר
4
3
למכירה
2,599,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 12 יצחק בן צבי
230 מ"ר
5
22
למכירה
1,170,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 10 ליאו פיקרד
142 מ"ר
3
2
למכירה
1,580,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 216 קלמן פורת
107 מ"ר
4
3
למכירה
1,320,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 1 ליאו פיקרד
200 מ"ר
5
2
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 15 דוד ניב
206 מ"ר
6
7
למכירה
1,295,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 1 פרופסור גבריאל טרק
160 מ"ר
4
5
למכירה
1,999,500 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 4 יוסקה יריב
195 מ"ר
5
7
למכירה
1,450,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 4 בר ניסן
135 מ"ר
5
13
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 8 מקור חיים
175 מ"ר
5
6
למכירה
1,940,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 45 נחום שריג
149 מ"ר
5
6
למכירה
1,070,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, ישראל Beersheba
135 מ"ר
5
6
למכירה
1,720,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 47 נחום שריג
245 מ"ר
5
5
למכירה
1,740,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 15 דוד ניב
206 מ"ר
6
7