Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
 -  מתוך  
שמור חיפוש חפש
למכירה
1,670,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 272 דב ברנע
260 מ"ר
5
1
למכירה
1,470,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 4 בר ניסן
140 מ"ר
5
למכירה
1,510,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 34 משה קהירי
177 מ"ר
4
למכירה
710,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 1 אברהם אבינו
60 מ"ר
3
למכירה
800,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 121 דרך מצדה
87 מ"ר
3
למכירה
1,430,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 2 פרופסור יוסף שטרן
177 מ"ר
4
למכירה
1,600,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 11 עמוס
252 מ"ר
10
1
למכירה
1,840,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, פרץ סנטר/שדרות הרב מישאל דהאן באר שבע
213 מ"ר
5
למכירה
1,050,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 22/26 מבצע אסף
119 מ"ר
3
1
למכירה
1,240,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 7 מרלא
112 מ"ר
4
למכירה
1,380,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 16 גדעון האוזנר
117 מ"ר
4
1
למכירה
1,255,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 1 מיכאל אשבל
212 מ"ר
4
למכירה
798,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 42 אברהם אבינו
127 מ"ר
5
למכירה
820,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 89 דרך השלום
76 מ"ר
4
למכירה
1,400,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 19 אברהם מאפו
206 מ"ר
4
למכירה
1,578,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 45 נחום שריג
80258 מ"ר
4
למכירה
1,290,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 5 עין גדי
120 מ"ר
4
למכירה
1,550,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 3 נחום שריג
110 מ"ר
4
למכירה
1,170,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 22 יוסף תקוע
93 מ"ר
3
למכירה
1,180,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 3 עמוס ירקוני
119 מ"ר
4
למכירה
935,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 18 שדרות ירושלים
140 מ"ר
4
למכירה
1,580,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, דוד אלעזר/יעקב דורי באר שבע
100 מ"ר
4
למכירה
560,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 9 אליהו הנביא
58 מ"ר
3
1