Filters
נכס למגורים נכס מסחרי
 -  
 -  מ"ר
שמור חיפוש חפש
למכירה
2,080,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 30 ששת הימים
350 מ"ר
5
למכירה
2,700,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 16 מרק חסמן
480 מ"ר
5
למכירה
1,100,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 15 יציאת אירופה
250 מ"ר
6
למכירה
1,700,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 26 אקצין
440 מ"ר
5
למכירה
2,480,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, מוטה גור באר שבע
430 מ"ר
5
למכירה
1,999,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 9 זלפה
425 מ"ר
5
למכירה
2,400,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, שדרות הרב מישאל דהאן/אפרים לרון באר שבע
274 מ"ר
6
למכירה
1,530,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 449 פרופ. משה יצחק
427 מ"ר
5
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 99 דרור
486 מ"ר
5
למכירה
1,700,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 33 שמואל רודנסקי
400 מ"ר
7
1
למכירה
2,500,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 21 בכור שטרית
400 מ"ר
10
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 53 יצחק מודעי
270 מ"ר
6
למכירה
1,430,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע
160 מ"ר
6
למכירה
1,680,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע
275 מ"ר
5
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 3 דיה
487 מ"ר
5
1
למכירה
3,500,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 3 יצחק מודעי
280 מ"ר
8
למכירה
1,570,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 52 מאיר יערי
145 מ"ר
5
למכירה
1,640,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 8 טלמון
250 מ"ר
5
למכירה
3,500,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 6 משה אדר
450 מ"ר
12
למכירה
2,900,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 99 דרור
500 מ"ר
5
למכירה
1,590,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 3 סטולר
145 מ"ר
5
למכירה
1,950,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 17 יהושפט
400 מ"ר
5
למכירה
2,800,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 34 משה חיים אלישר
500 מ"ר
7
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 118 בית שאן
160 מ"ר
6
למכירה
2,650,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 58 שיטה
200 מ"ר
7
למכירה
1,575,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 20 חיים נחמן ביאליק
110 מ"ר
5
למכירה
1,790,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 43 פרופסור חיים שיבא
255 מ"ר
9
למכירה
2,100,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 54 ארתור רופין
620 מ"ר
7
2
למכירה
Price on asking
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 1 אופירה
1000 מ"ר
5
למכירה
1,420,000 ₪
ישראל, מחוז הדרום, באר שבע, 5 שאול המלך
250 מ"ר
6

Next